1 100 лв. средна заплата за чиновниците

С най-ниски възнаграждения са служителите, работещи в специализираната териториална администрация – 629,27 лв.

Средната месечна заплата на администрацията се повишава със 7,3% до 710,42 лв. на годишна база, се посочва в доклад за състоянието на администрацията през 2011 г., публикуван от Министерски съвет.

Най-високо е средното възнаграждение на заетите в административните структури, отчитащи се пред Народното събрание – 1 107,13 лв. спрямо 1 088,65 лв. за 2010 г. Година по-рано средната заплата е била 996,62 лв., а за 2008 г. - 757,70 лв.

С най-ниски възнаграждения през миналата година са служителите, работещи в специализираната териториална администрация – 629,27 лв. при 558,20 лв. за 2010 г., 593,07 лв. за 2009 г. и 565,44 лв. за 2008 г.

В изпълнителните агенции средното заплащане е било 656,13 лв. в сравнение с 573,33 лв. за 2010 г. и 584,99 лв. за 2009 г. За общинските администрации средното възнаграждение пък е било 618,83 лв. спрямо 633.96 лв. за 2010 г.

През миналата година са създадени три нови структури – Агенцията за безопасност на храните, регионалните здравни инспекции и Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, става ясно още от доклада. Закрити са десет административни структури, сред които Център „Фонд за трансплантация”, Агенция за устойчиво енергийно развитие и др.

За миналата година числеността на централната администрация намалява с 1 981 щатни бройки, или с 3,1%, до 62 097 щатни бройки. При общинските администрации има повишение с 1 щатна бройка до 24 900, а министерството на вътрешните работи остава без промяна – 58 170 щатни бройки.

Най-значително е увеличението на служителите на земеделското министерство – с 35 щатни бройки и на икономическото министерство – с 27 бройки. По-сериозно намаление на числеността за 2011 г. е отчетено при Министерството на отбраната – със 184, екоминистерството – с 26., както и Министерство на правосъдието – с 20.

Най-много са служителите на МВР, следвани от тези в Министерството на външните работи – 1480, и Министерството на отбраната – със 796 щатни бройки.

През 2011 г. общо 36 312 служители в държавната администрация имат неизползван отпуск в размер на 262 257 дни. Служителите по служебно правоотношение през 2011 г. имат неизползван отпуск в размер на 123 377 дни или средно по 7 дни, а служителите по трудово правоотношение – 138 880 дни или средно по 7,5 дни. За сравнение с предходни години, общият натрупан неизползван отпуск на служителите към края на 2011 г. намалява от 2 166 699 дни през 2010 г. на 1 516 719 дни, което представлява намаление с 649 980 дни. Данните включват всички натрупани дни от предходни години.