Категория МИСТЪР ИКОНОМИКА 2012

Васил Кънев, e вицепрезидент на търговски регион
Източна Европа за "Идеал Стандарт интернешънъл" до края на 2011 г. и изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на "Идеал Стандарт-Видима" до юли 2012 г.

Роден е на 11 юли 1947 г. в Севлиево. Кариерата му започва през 1972 г., когато постъпва на работа в предприятието "Стоян Бъчваров". Преди това прекарва 18 месеца в казармата, след като през 1970 г. се дипломира като инженер от Техническия университет в София, тогава ВМЕИ "Ленин". Години наред Васил Кънев е ръководител на базата за развитие в предприятието, а през 1990 г. става директор на "Видима", както прекръстват завода за производство на санитарна арматура. По негова инициатива през 1992 г. е създадено смесено предприятие между "Американ Стандарт" и българското дружество. Кънев го ръководи до 2001 г., а от 2007 г. до края на 2011г. е вицепрезидент за Източна Европа на "Идеал Стандарт Интернешънъл”.


„Общият размер на инвестициите в Севлиево за 20-те години от 1992 до 2012 г. е над 120 млн. евро. Инвестирането продължава и през 2012 г. в подобряване условията на труд, в технологично обновление и повишаване на производствената ефективност на заводите за санитарна арматура и керамика, както и в подкрепа на развитието на работниците и служителите, и подобряването на живота на местната общественост. Инж. Васил Кънев напуска "Идеал Стандарт-Видима" в края на юли 2012г. след дългогодишната си кариера в компанията.

 

Николай Вълканов,  председател на Управителния съвет на „Минстрой холдинг”


Роден е през 1950 г. Завършил е Техникум по фина механика и оптика в София, а след това Минно-геоложкия университет. Той е доктор на техническите науки. Член е на президиума на Световния минен конгрес от 1992 г. Член е на Изпълнителното бюро на Научно-техническите съюзи по минно дело, геология и металургия. Председател е на Българското маркшайдерско дружество. Председател е на настоятелството на Минно-геоложкия университет. Бил е директор на Научно изследователския технологичен институт по минно строителство от 1985 до 1990 г.
Работи в „Минстрой холдинг” от 1975 г., а от 1990 г. е генерален директор. След приватизацията на холдинга от 1999 г. е председател на управителния му съвет.
През тази година той придоби и „Горубсо-Мадан” чрез дружеството „Върба-Батанци”, където съсобственик е и „КЦМ 2000”. Стойността на сделката е над 30 милиона лева, от които 15 млн. лева са задължения към други фирми на предишния собственик Валентин Захариев, 2 млн. лева са за изплащането на забавени заплати към работещите, около 10 млн. лева са задължения към държавата и още 5-7 млн. лева са забавени плащания към доставчици.


Антон Петров, член на Съвета на директорите на „Стомана индъстри” ЕАД

Антон Петров е роден на 13 август 1966 г. Завършил е Университета за национално и световно стопанство в София. От 1999 г. и към момента е изпълнителен директор на „Тепро метал” ЕАД. Управител е на „Стийлмет” ООД, „Анимет” ЕООД, „Леско” ООД и „АМ-Антон Петров” ЕТ.


Член е на Съвета на директорите на „Стомана индъстри” ЕАД, „София мед” АД, „Сигма-ИС” АД, „Тепро стил” ЕАД, „СИД-ПАК” АД и „Айфорос България” ЕАД. Член е на Управителния съвет на „Просал Тюбс” ЕАД и „Стилмет” АД. Регионален представител на „Виохалко-Груп”. Член е на Управителния съвет на БСК. От 2007 г. е председател на Браншовата камара на черната и цветната металургия.

 Иван Чолаков, собственик и изпълнителен директор на „Оптикс”-Панагюрище

 

Чолаков е начело на "Оптикс" от създаването на фирмата през 1999 г. Предстои той да направи първа копка на нов завод, инвестицията  на „зелено” е в размер на 20 млн. лева. По-рано тази година – през февруари, „Оптикс” АД откри официално нов цех „IR и UV обективи”, изграден с инвестиция в размер на 5,8 млн. лева по програма „Конкурентоспособност”, като размерът на сусидията е 50% от стойността.

 

Красимир Узунов,  собственик на „Интерсервиз Узунови”

Красимир Узунов е роден на 10 септември 1953 г. в гр. Русе.
През 1972 г. завършва ТРКК /сега Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване/ в родния си град. През 1977 г. завършва ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” и до края на 1989 г. е офицер от Военноморските сили.
В началото на 1990 г. започва собствен бизнес като основава една от първите частни фирми във Варна – „Интерсервиз Узунов” ЕТ. Фирмата се трансформира в „Интерсервиз Узунови” АД с основни акционери членовете на сем. Узунови.


Чрез дружеството си „МОЛ Варна” ЕАД изгради и успешно продаде МОЛ Варна за 120 млн. евро, което е обявено за най-голямата инвестиция в търговски площи в България за 2007 г.


През 2011 г. Красимир Узунов откри соларния парк в с. Равна гора, в който инвеститор e Интерсервиз Узунови АД. Паркът включва 44 хиляди фотоволтаични панели в община Аврен до Варна. Около 2,2 млн. лв. са планираните годишни приходи от инвестицията, а общото вложение е 15 млн. евро, от които 3 млн. са за покупката на земята от община Аврен. Фотоволтаичният парк е с мощност 5 MWp, разположен е на 309 дка, от които 200 са използвани за разполагане на фотоволтаични модули. От 18 юни 2012 г. акциите на „Интерсолар Варна” АД вече се търгуват на Българска фондова борса-София. Размерът на емисията е 26 073 000 лева.Етикети: конкурс | Мистър/Мисис Икономика