Бизнес Компас 2018

Годината е под знака на европейското ни председателство. Бизнесът има позитивни очаквания

Още от ПРОГНОЗИ

Изграждаме бъдеще без дим

„Филип Морис Интернешънъл” е двигател на най-голямата промяна в историята на тютюневата индустрия

Още от ИНТЕРВЮ

Електрифицирай всичко

Може ли производството на електроавтомобили да оцелее без силна държавна протекция

Още от ТРЕНД

Business Compass 2018

The year is under the sign of our European Presidency. Businesses have positive expectations

Още от FORECASTS

We are designing a smoke-free future

Philip Morris International is the driver of the biggest change in the history of the tobacco industry

Още от INTERVIEW

Electrify Everything

Can the production of electric cars survive without strong state protection

Още от TREND
ПОСЛЕДНИ НАЙ-ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ
Виж всички новини