Увеличава се интересът на инвеститорите към Северозападна България

БАИ трябва да играе ролята на медиатор между публичния сектор и бизнеса, казва изпълнителният директор на Българската агенция по инвестиции

Още от Интервю


Увеличава се интересът на инвеститорите към Северозападна България

БАИ трябва да играе ролята на медиатор между публичния сектор и бизнеса, казва изпълнителният директор на Българската агенция по инвестиции

Още от Интервю