"Приста ойл" и "Монбат" се стремят към нови пазари

Бъдещето принадлежи на компаниите с висока добавена стойност, смята Бобоков

Още от Интервю

"Приста ойл" и "Монбат" се стремят към нови пазари

Бъдещето принадлежи на компаниите с висока добавена стойност, смята Бобоков

Още от Интервю