Алгарве (2)

КЗК отмени обществена поръчка на ТЕЦ „Марица Изток 2”

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 за откриване на процедура без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Обследване и техническа експертиза о