Александър Георгиев (6)

Технологични компании ще получат до 7 млн. лв. по ОПИК

Технологични компании ще получат до 7 млн. лв. по ОПИК

Между 1.5 млн. и 7 млн. лв. финансова помощ ще получат избрани български високотехнологични компании. Дружествата, които да получат финансиране, ще бъдат подбрани от обединението „Морнингсайд Хил“, което днес