Ангел Забуртов (1)

Разработваме единна електронна система за товарите Port Community System

Разработваме единна електронна система за товарите Port Community System

Ние като една консервативна организация изпълняваме и доста консервативна инвестиционна програма. Инвестираме основно в базова инфраструктура, която включва брегозащитни съоръжения, вълноломи