БДЖ - Товарни превози (6)

Приватизацията на БДЖ щеше да е грешка

Още на министър Кристиан Кръстев заявих категорично, че продажбата на всяка цена е повече от вредна, тъй като с парите не може да се покрие абсолютно нищо. Същевременно се очаква доста голям товаропоток, който е свързан с газопровода "Южен поток"