Георги Димитров (3)

Технологични „патологии“, или ролята на новия Закон за киберсигурност

Технологични „патологии“, или ролята на новия Закон за киберсигурност

Технологиите са неизменна част от ежедневието не само на крайния потребител, но постепенно се превърнаха в по-ключов фактор за бизнес просперитета и икономическото развитие като цяло

За пръв път сключването на договор с пенсионно дружество ще става през смартфона

За пръв път сключването на договор с пенсионно дружество ще става през смартфона

Пенсионноосигурителното дружество „Бъдеще” е първото, което предостави възможност на българските граждани да сключват договор с компанията изцяло през смартфона си, без нужда от посещение на офис и от нотариална заверка.