Гражданска защита (2)

\

\"Гражданска защита\" предупреди за преливане на Дунав

По информация на Изпълнителната агенция „Проучване поддържане на река Дунав“ се очаква речният отток на реката да достигне 11000 кубически метра/s, което налага обявяване на първа степен на готовност при високи води