ИПИ (288)

В настоящата криза реагираме много по-адекватно от 2009 г.

В настоящата криза реагираме много по-адекватно от 2009 г.

Както стана ясно правителството е разглеждало няколко сценария за актуализация на бюджета, хванали са най-песимистичния, което е уместен подход в сравнение с 2009 г., когато се очакваше криза.

Ползи и рискове от извънредния труд в България

Ползи и рискове от извънредния труд в България

Удължаването от 150 на 300 часа на максималния извънреден труд в една календарна година, който може да бъде договорен между социалните партньори – работодатели и синдикати – може да донесе ползи за бизнеса

ИПИ предлага данъчни облекчения в алтернативния си бюджет

ИПИ предлага данъчни облекчения в алтернативния си бюджет

Алтернативният бюджет на Института за пазарна икономика се отличава с излишък от 1.5 млрд. лв., предвидени данъчни облекчения, предложение за постигане на финансова децентрализация

Социалните политики трябва да решават проблеми, не да дават пари „на калпак“

Социалните политики трябва да решават проблеми, не да дават пари „на калпак“

За съжаление дълго време социалната ни политика беше подчинена на особената логика, че на всеки се полага нещо, вместо ресурсът да се насочва към дейност, която да помогне на човека да се измъкне

Единоначалие, единодушие, единовластие

Единоначалие, единодушие, единовластие

Процедурата за избор на главен прокурор е в напреднал етап. От чисто теоретична гледна точка тя е запомняща се и оставя убеждението, че законът е последователно изпълнение по ред на описани действия без съдържателен

Оптимизъм с предупредителни сигнали в бизнес наблюденията през лятото

Оптимизъм с предупредителни сигнали в бизнес наблюденията през лятото

Нови данни от НСИ тази седмица допълват вече отчетливите белези за влошаване на стопанската конюнктура. След спада на износа на стоки през юни с 6,4% и свиването на индустриалното производство с 3,6% на

Структурата на домакинските бюджети се подобрява

Структурата на домакинските бюджети се подобрява

През последните няколко години се наблюдава бум на пазара на труда, нарастващи заплати, трайно покачване както на общия показател за доверието на потребителите, така и на нагласите им за закупуване на стоки за дълготрайна употреба