Иван Кръстев (2)

Иван Кръстев: Кризите в България са все по-често политически и управленски

Иван Кръстев: Кризите в България са все по-често политически и управленски

Кризите могат да бъдат в различни сфери и е грешка да мислим за икономически спад, когато чуем за тях. През 2009-2010 г. свързвахме кризата с финансовия сектор, а сега я забелязваме все повече в политиката