Младежка заетост (7)

Covid-19 лишава младите хора от „мечтаната работа“

Covid-19 лишава младите хора от „мечтаната работа“

Повече от една трета от младите хора в Обединеното кралство смятат, че трябва да се откажат от надеждата да получат мечтаната си работа, за да получат „каквато и да било работа“ в резултат на Covid пандемията

Ключово десетилетие за младежката заетост

Ключово десетилетие за младежката заетост

Коефициентът на демографско заместване е един от по-рядко обсъжданите показатели на демографското развитие, който обаче ще окаже значително влияние върху пазара на труда през следващото десетилетие

Зам.-министър Русинова: Българското председателство ще е отворено към гражданите

Зам.-министър Русинова: Българското председателство ще е отворено към гражданите

На срещата бяха представени основните теми, които България ще постави в дневния ред на европейските дебати в областта на заетостта и социалната политика. Акцент в предстоящото председателство ще бъде младежката заетост.