Наказателен кодекс (10)

На първо четене: Депутатите криминализираха производството на акцизни стоки

На първо четене: Депутатите криминализираха производството на акцизни стоки

Производството на акцизни стоки, без предварително да има издаден лиценз за това, вече е криминално престъпление. А продажбата на оборудване за тяхното производство задължително ще бъде под регистрационен режим