ОП Иновации и Конкурентоспособност (2)

Над 290 млн. лева заделени за малки фирми по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Над 290 млн. лева заделени за малки фирми по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

В Министерството на икономиката се стремим да насърчаваме развитието на малките и средни предприятия с целево финансиране и конкретни инициативи, като само по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ са заделени 293 млн. лв. в тяхна подкрепа