Орландо (2)

Недоволство срещу услуга на Amazon спря тестове на компанията в САЩ

Недоволство срещу услуга на Amazon спря тестове на компанията в САЩ

Да си партнираме с иновативни компании, за да тестваме нови технологии, докато също така гарантираме, че спазваме законите за неприкосновеност и по никакъв начин не нарушаваме правата на другите – това е критично важно за нас, докато работим