Петко Дойков (9)

Българският посланик в Индия с награда за подкрепа на индийското изкуство и култура

Българският посланик в Индия с награда за подкрепа на индийското изкуство и култура

Българското посолството работи активно с Международната камара за медийна и развлекателна индустрия, като през последните три години са организирани няколко съвместни културни прояви за представяне на съвременни български художници и филмови дейци

Спад на доходността по 3-годишните ДЦК до 1.08%

Доходността по 3-годишните левови държавни ценни книжа (ДЦК) продължи да се понижава и на проведения вчера аукцион за лихвоносни съкровищни облигации с падеж 30 януари 2016 г. стойността Й се понижи до 1.08%, става ясно от съобщение на Българска народн

Финансовото министерство продаде по-скъпи 7-годишни ДЦК

Министерство на финансите (МФ) продаде по-скъпи 7-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) на проведения вчера аукцион, на който бяха пласирани деноминирани в евро съкровищни бонове за 20 млн. евро. Среднопретеглената доходност на облигациите, които са с пад

Между банковия консерватизъм и икономическия растеж

На проведения в началото на седмицата аукцион за държавни ценни книжа бяха пласирани едногодишни държавни ценни книжа на стойност 300 млн. лева при ниска доходност от 0.6%. Впечатление прави и коефициентът на записване - 3.53 или обща стойност на подад

Кабинетът започва с тегленето на големия дълг

Правителството започва с тегленето на заеми. Това става ясно от обявление на Българска народна банка, която на 2 септември, понеделник, ще проведе аукцион за продажбата на краткосрочни 1-годишни (365-дневни) краткосрочни съкровищни бонове. На вътрешния