Схемата за преходна национална помощ за говеда (1)