ТЕЦ Марица-изток 1 и 3 (1)

Държавата разиграва комедия с договора на „Контур Глобал”

Държавата разиграва комедия с договора на „Контур Глобал”

За по-малко от седмица правителството успява да превърне изключително сериозен и заплетен казус – този с дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия от ТЕЦ Марица-изток 1 и 3, в абсурдна комедия.