Теленор България (20)

Теленор България с ръст на приходите и печалбата за третото тримесечие на 2018 г.

Теленор България с ръст на приходите и печалбата за третото тримесечие на 2018 г.

През третото тримесечие на годината Теленор България запази тенденцията за ръст на приходите и печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA), която се наблюдава от началото на 2018 г.