Томас Кренбауер (2)

Бизнесът с минерални води има нужда от стабилно законодателство

Бизнесът с минерални води има нужда от стабилно законодателство

Проблемите, с които се сблъскваме обаче, са изключително сериозни и могат да ни върнат години назад в нашето развитие. Те се дължат на постоянните промени в законовата рамка в сектора, несъотвествията с европейското законодателство