Тръмпофория (7)

Дали тръмпофорията най-накрая удари на камък?

Дали тръмпофорията най-накрая удари на камък?

Когато говорим за фондови пазари, има три правила, които трябва да запомните. Първо, фондовият пазар не е икономиката. Второ, фондовият пазар не е икономиката. Трето, фондовият пазар не е икономиката