автобиография (4)

10 важни стъпки при изготвяне на CV

10 важни стъпки при изготвяне на CV

Създаването на добра автобиографията е изключително важна стъпка при търсенето на работа. Тя е единственото нещо, което Ви представя пред работодателя.