административна тежест (21)

Отпада изискването за свидетелство за съдимост

Отпада изискването за свидетелство за съдимост

Държавната администрация повече няма да има право да искат от гражданите да им представят свидетелство за съдимост. Днес правителството одобри промени в Закона за ограничаване на административното регулиране

Борисов свиква извънредна среща за административната тежест

Борисов свиква извънредна среща за административната тежест

Министър-председателят Бойко Борисов свиква извънредна работна среща днес, на която ще бъдат обсъдени мерките за намаляване на административната тежест и облекчаване на режимите за работа с гражданите