административни мерки (5)

По-лесно ще бъде осигуряването на учител на децата в болница

По-лесно ще бъде осигуряването на учител на децата в болница

Министерството на образованието и науката ще направи по-лесно осигуряването на учител на децата в болница. Това ще стане чрез облекчаване на административните процедури необходими, за да могат родителите на деца...