алтернативен бюджет (3)

ИПИ: Бюджет 2019 може да е с ниски данъци и излишък

ИПИ: Бюджет 2019 може да е с ниски данъци и излишък

Макроикономическите допускания в Бюджет 2019 се отличават с прекомерен оптимизъм на фона на преобладаващите прогнози за забавяне на европейската и в частност на българската икономика следващата година