аукцион (69)

Държавата пласира 200 млн. лв. нов дълг, но при по-високи лихви

Държавата пласира 200 млн. лв. нов дълг, но при по-високи лихви

Държавата пласира нов вътрешен дълг в размер на 200 млн. лв. чрез петгодишни ДЦК, но не успя да постигне отрицателна доходност по тях. Това показват резултатите от проведения днес, пети за 2020 г., аукцион.

МФ ще тегли нов заем, възползвайки се от добрите пазарни условия

МФ ще тегли нов заем, възползвайки се от добрите пазарни условия

Правителството ще се възползва от благоприятната пазарна конюнктура, ниските лихвени проценти и високия интерес за провеждането на нов аукцион за продажба на държавни ценни книжа.

Държавата емитира 200 млн. лв. нов дълг при близка до 0% доходност

Държавата емитира 200 млн. лв. нов дълг при близка до 0% доходност

На проведения днес аукцион на вътрешния пазар бяха пласирани държавни ценни книжа за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност, съобщава Българска народна банка (БНБ). Постигната среднопретеглена доходност

Правителството бърза да вземе нов вътрешен заем от 200 млн. лв.

Правителството бърза да вземе нов вътрешен заем от 200 млн. лв.

Министерството на финансите планира да изтегли втори вътрешен заем за годината на стойност 200 млн. лв. в края на месец януари. За предстоящия аукцион съобщи Българската народна банка (БНБ), която ще го организира. Новият дълг ще бъде поет

За първи път държавата продаде 5-годишни ДЦК с отрицателна доходност

За първи път държавата продаде 5-годишни ДЦК с отрицателна доходност

На проведения днес аукцион бяха пласирани ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна минимална стойност, съобщи Българска народна банка (БНБ). Постигнатата среднопретеглена доходност по петгодишните държавни ценни книжа падна до -0.11%.