бал (6)

Въвеждат нов метод при образуване на бала за прием след 7 клас

Въвеждат нов метод при образуване на бала за прием след 7 клас

Образуването на бала за прием след 7 клас може ще бъде избиран от училищата. Те могат да посочат различни предмети за всяка отделна паралелка, съобщават от МОН. Промените позволяват две паралелки с еднакъв профил да изберат различни двата предмета