биоживотновъдство (11)

366 са електрическите автомобили в България

Броят на електрическите автомобили в България се е увеличил с над 60% и е достигнал 366 в края на 2013 г. Броят на хибридните превозни средства е повече от два пъти по-голям, спрямо края на 2012г. – 586. Това става ясно от доклада по плана за нас