борба срещу контрабандата (2)

Институционалната машина за производство на контрабанда и нелегална търговия

Институционалната машина за производство на контрабанда и нелегална търговия

Всъщност идеята за нов Наказателен кодекс (НК) се използва първоначално като ответна мярка на властта, за да се отчете нещо по напредъка на страната пред Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка в правосъдието.