български компании (15)

Общо 14 български компании изнасят млечни продукти за Китай

Общо 14 български компании изнасят млечни продукти за Китай

Общо 14 български предприятия изнасят млечни продукти за Китай. Първите четири от тях бяха одобрени от Генералната митническа администрация на Китайската Народна Република (КНР) през месец юли 2019 г., а в началото

Хранителният бизнес се обединява в сдружение

Хранителният бизнес се обединява в сдружение

Единадесет компании от областта на хранителната промишленост в България се обединяват в общо сдружение „Храни и напитки България“. Целта, която изтъкват от сдружението е „да се работи за създаване на по-благоприятна