бързо зареждане (2)

"Слънчев бряг" АД сменя ръководството си преди летния сезон

На 23 юни е насрочено Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД. Дневният ред за него включва избор на нов Съвет на директорите и задължителен отчет, който дружеството трябва да представя пред акционерите си веднъж годишно.