винопроизводители (10)

ДФЗ удължи срока за кандидатстване за безвъзмездна помощ за промоции на вино

ДФЗ удължи срока за кандидатстване за безвъзмездна помощ за промоции на вино

Първият прием по мярката „Популяризиране в трети държави“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г. за 2020 г. ще бъде отворен от 17 февруари до 31 март 2020 г., а не както бе обявено по-рано – до 6 март

Безвъзмездната помощ за промоции на вино става 80%

Безвъзмездната помощ за промоции на вино става 80%

Вместо 50% безвъзмездна помощ, както бе през 2019 г., през настоящата година при представянето на вина зад граница, родните търговци ще получават още 30% национално съфинансиране по мярка „Популяризиране в трети държави“