вноски (35)

САЩ намаляват вноската си в НАТО

САЩ намаляват вноската си в НАТО

Администрацията на Тръмп реши да намали значително вноските си към НАТО. Това е символичен ход от страна на американския президент, а мнозина продължават да поставят под въпрос ангажимента

Внасянето на осигурителни вноски за недостигащ стаж при пенсиониране ще се установява служебно

Внасянето на осигурителни вноски за недостигащ стаж при пенсиониране ще се установява служебно

По силата на промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, внасянето на осигурителни вноски за недостигащ стаж при пенсиониране ще се установява служебно

Земеделските стопани ще правят вноски във фонд за борба с бедствията

Земеделските стопани ще правят вноски във фонд за борба с бедствията

Всички земеделски стопани ще заплащат ежегодни задължителни вноски за превенция от природни бедствия и неблагоприятни климатични събития в земеделието за обработваема (орна) земя и трайни насаждения