вода (607)

Кабинетът одобри мащабния ремонт на ВиК мрежата в Бургас

Кабинетът одобри мащабния ремонт на ВиК мрежата в Бургас

Правителството прие решение, с което на практика става възможно стартирането на дейностите по реконструкция и рехабилитация на съществуващата ВиК инфраструктура и изграждане на нови системи и съоръжения