въглероден отпечатък (8)

Българската електроенергетика замърсява 1.6 пъти по-малко от полската

Българската електроенергетика замърсява 1.6 пъти по-малко от полската

Българската електроенергетика замърсява 1.62 пъти по-малко от полската. Това сочат днешните данни за въглеродния интензитет на електропроизводството, изчислен в грама въглероден диоксид (СО2)