въздухоплавателна администрация (1)

Гражданската ни авиация лети от „черния регламент” към „Механизъм за подкрепа“

Гражданската ни авиация лети от „черния регламент” към „Механизъм за подкрепа“

България е единствената страна, член на ЕС, включена в специалния авиационен регламент за „черните списъци” на Общността. Това става ясно от внимателния прочит на Регламент (ЕС) 2019/2105 от 9 декември 2019 г