говеда (19)

ЕЦБ подкрепя повече прозрачност при преструктуриране на банки

ЕЦБ подкрепя повече прозрачност при преструктуриране на банки

От институцията подчертават, че обявяването на информация, свързана с титулярите на депозити и кредити, трябва да е съобразена със законодателството на Европейския съюз.