годишни финансови отчети (19)

Официално откриха завода за боклук в София

Официално откриха завода за боклук в София

Заводът за механично-биологично третиране на отпадъци на София беше официално открит. Той се намира до село Яна, район „Кремиковци” и има за цел модерно управление и преработка на битовите отпадъци на Столична