големи горивни инсталации (4)

Биопроизводители подписват договори за 5 млн. лв.

Биопроизводители подписват договори за 5 млн. лв.

Изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" Атанас Добрев подписа 47 договора по Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 година, съобщиха от фонда.

Пускат електронен регистър на биопроизводителите

Търговците на земеделски храни и продукти, произведени по правилата за биологично производство, влизат в електронен регистър. Той предоставя актуален списък с информация за био операторите в България по области и с обявените от тях дейности.

Започна приемът на документи за модернизация на биостопанствата

С проекти могат да кандидатстват и стопани, които вече притежават сертификат за биологично производство, с изключение на производителите на зърнено-житни, маслодайни и фуражни култури