данъчен скандал (2)

Данъчен скандал в BBC

Компанията склонявала служители към посреднически договори, за да избягва плащане на осигуровки