демографска картина (1)

Демографската ситуация в България няма да се подобри с пари

Демографската ситуация в България няма да се подобри с пари

Демографската ситуация в България, а и в Европа като цяло, няма да се подобри чрез повишение на държавните разходи за социална политика и конкретно социални помощи, целящи насърчаване на раждаемостта.