допълнителни пари (3)

Държавата отпуска  5.7 млн. лв. за бонуси на директори на градини и училища

Държавата отпуска 5.7 млн. лв. за бонуси на директори на градини и училища

Министерски съвет реши да отпусне 5 702 754 лв., с които да награди директорите на общински детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа

Правителството отпусна извънредно 150 млн. лв. за ремонт на пътища

Правителството отпусна извънредно 150 млн. лв. за ремонт на пътища

С постановление на Министерския съвет, т.е. без да е заложено предварително в Закона за бюджета, ще бъдат отпуснати извънредно 150 млн. лв. за ремонт на републикански пътища