доходност (80)

Черна дупка поглъща световните пазари на облигации

Черна дупка поглъща световните пазари на облигации

Черна дупка за няколко трилиона долара се отваря в сърцевината на световните финансови пазари. Облигациите с отрицателна доходност при падежа си, ако изобщо издържат до него, струват по-малко, а не повече, отколкото