дълг на Италия (9)

S&P заплаши дълговия рейтинг на Италия

S&P заплаши дълговия рейтинг на Италия

Една седмица, след като Moody\'s понижи кредитния рейтинг на Италия, действия в тази посока предприе и другата голяма рейтингова агенция – S&P. Засега тя само понижава перспективата пред оценката на италианския дълг