държавни заеми (19)

Ниският дълг е от малкото предимства на България

Ниският дълг е от малкото предимства на България

Българската икономика има редица слабости, като корупцията и престъпността, неефективните публични услуги, намаляващото население, размерът на сивата икономика и липсата на висококвалифицирана работна ръка

През 2018 г. държавата няма да строи със заеми и гаранции

През 2018 г. държавата няма да строи със заеми и гаранции

През 2018 г. няма да бъдат взимани заеми и няма да се дават държавни гаранции за изграждане на нови инвестиционни проекти. Правителството е взело това решение, което ще бъде заложено в Закона за държавния бюджет