електрически двигател (8)

Граничните пунктове работят на пълен капацитет

В последния ден на годината движението през граничните пунктове е интензивно и те работят на пълен капацитет до 2 януари включително. През празничните дни ще бъдат отворени максимален брой трасета за преминаване, както и максимален брой служители ще об