електронни медии (3)

СЕМ иска да регулира и онлайн медиите

СЕМ иска да регулира и онлайн медиите

Законът за радиото и телевизията е доста тясна дреха, защото регулацията трябва да се променя заедно със сектора, за който се отнася. В момента се получава свръхрегулация на радиото и телевизията, а онлайн пространството стои изцяло извън