електронното здравеопазване в България (4)

Слаба банкова активност при кредити и депозити

През изминалия отпускарски месец август, банките показаха очаквано ниска активност при промените в параметрите на кредити и депозити. Въпреки това, макар и малко, новости все пак имаше. Нови, по-изгодни условия предложиха банките по жилищни и потребите

Домакинствата теглят по-малко кредити и трупат депозити

Домакинствата у нас теглят по-малки кредити и продължават да трупат депозити. Това сочат данните на Българска народна банка (БНБ). В края на юли влоговете на домакинства достигат 35.73 млрд. лв., което е повишение от 8.8% спрямо същия месец на 2012 г.

Нови 117 млн. лв. лоши кредити към края на юни

През второто тримесечие на 2013 г. в банковата система са натрупани нови 116.59 млн. лв. лоши кредити. Данните на Българска народна банка (БНБ) сочат, че в края на юни експозициите с просрочие над 90 дни в брутните кредити (без тези за кредитни институ